Een efficiëntere manier van les geven

      Geen reacties op Een efficiëntere manier van les geven

Het is altijd hetzelfde. Lange teamvergaderingen waar meestal eigenlijk alleen over organisatorische onderwerpen wordt gepraat, en voor de belangrijke onderwerpen gen tijd meer is. Vanwege dit, kan er snel werkdruk in het onderwijs ontstaan. Ook tijdens de les kan het zijn dat je leerlingen niet helemaal met je meegaan, hoewel ze dit in zich hebben. Hier kan een andere manier van les geven helpen. De twee manieren waar ik het over wil hebben zijn scrum en lean. Alle twee maken het lesgeven leuker en efficiënter.

Scrum

Scrum is een manier van werken. Je werkt hier in korte sprints en dus ook kortetermijndoelen. In deze korte en intensieve periode worden projecten en organisatorisch werk op efficiënte manier afgewerkt. Deze ´sprints´, zijn periodes van 2 tot 4 weken. Bij de scrum methodiek, is samenwerking belangrijk om in deze korte tijd de doelen te halen. Hij wordt dan met een scrum boord gewerkt. Dit boord bestaat uit 3 kolommen. Dit kan bijvoorbeeld ´te doen´, ´bezig´ of ´klaar´zijn. Dit boord wordt dagelijks bekeken om zo iedereen bijgewerkt is.

Dit boord kun je als leraar ook gemakkelijk in je les integreren. Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld hun projecten overzichtelijk weergeven.

Lean

Lean is de andere manier van werken. Hier staat verbeteren centraal. Iedereen richt zich continu op het creëren van waarde voor de klant. In het onderwijs is de klant natuurlijk de leerling, maar ouderbetrokkenheid is ook belangrijk. In dit proces worden verspillingen, zoals onnodige vergaderingen over organisatorische onderwerpen, weggewerkt. Ook hier is samenwerken belangrijk om deze verspilling zo min mogelijk te houden. Het idee hier achter is dat alleen de processen waar de klant op wil wachten of voor wil betalen belangrijk zijn. Deze methode kan in de les perfect gebruikt worden. Hier moeten leraren samen werken om te bepalen wat de leerlingen nodig hebben en hoe dit kan worden bereikt.